Cấu trúc đề thi IELTS Writing và các tiêu chí chấm điểm Writing quan trọng

0
384

Cấu trúc đề thi IELTS Writing như thế nào? Nghe nói có sự khác biệt giữa General và Academic. Điểm khác biệt đó như thế nào? Nếu bạn đang chưa hiểu rõ thì hãy tham khảo bài viết này. Bên cạnh đó là phân tích tiêu chí chấm điểm IELTS Writing chi tiết.

1. Cấu trúc đề thi IELTS Writing

a. Tổng quan cấu trúc

  • Thời gian thi: 60 phút
  • Có hai phần là Task 1 – Task 2
  • Yêu cầu tối thiểu Tasks 1 – 150 từ, với Task 2 – 250 từ.

b. Điểm khác biệt ở hai hình thức thi Academic – General

Điểm khác biệt là nội dung câu hỏi.

Với bài thi General:

  • Task 1: Yêu cầu bạn viết một lá thư gửi đến một người nào đó yêu cầu về một vấn đề.
  • Task 2: Đề bài đưa ra một vấn đề và yêu cầu bạn phân tích, nêu quan điểm của mình về vấn đề đó. Vấn đề này là xã hội, giáo dục, công nghệ…hay nhiều topic khác.

Ví dụ đề IELTS General:

Writing task 1
You should spend about 20 minutes on task 1.
write at least 150 words .
write in a personal, semi-formal or formal style.

Writing task 2
You should spend about 40 minutes on task 2

Give reasons for your answer and include examples from your own knowledge or experience.
write at least 250 words

Với bài thi Academic:

  • Task 1: Bạn được yêu cầu mô tả lại biểu đồ, bản đồ, bảng biểu, quy trình…được cho theo hình ảnh.
  • Task 2: Tương tự General, đề bài yêu cầu bạn phân tích , nêu quan điểm theo từng chủ đề khác nhau.

Ví dụ đề thi Academic Writing:

Task 1: You should spend about 20 minutes on this task.

The charts below show the proportions of British students at one university in England who were able to speakother languages in addition to in 2000 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

IELTS Writing Task 2: You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. They say that the only way to increaserecycling is for governments to make it a legal requirement.

To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words

2. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing

Tiêu chí chấm điểm Writing dựa theo 4 yếu tố:
– Coherence and Cohesion – tính gắn kết – kết nối. độ mạch lạc,logic giữa các câu, đoạn văn
– Lexical Resource – Vốn từ
– Grammatical Range and Accuracy – Ngữ pháp.

Điểm tính bài Task 2 chiếm 2/3 tổng điểm bài thi writing.

Tham khảo kỹ hơn:

Trên đây là chi tiết cấu trúc đề thi IELTS Writing và các tiêu chí chấm điểm phần thi này. Các bạn nếu muốn tham khảo thêm, hãy click theo link: Cấu trúc đề thi IELTS chi tiết và chuẩn xác nhất.

Xem thêm: 4 điều lưu ý viết bài IELTS Writing cho bạn mới bắt đầu

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here