Hướng dẫn cách viết bài IELTS Writing Task 1 Maps

0
486

Dạng Map IELTS Writing task 1 là dạng bài miêu tả sự thay đổi, phát triển của một khu vực, địa điểm nào đó trong một khoảng thời gian nhất định như thành phố, khu dân cư, làng xóm… Tần suất xuất hiện của dạng bài về Map này thấp hơn so với các dạng biểu đồ khác trong phần thi IELTS Writing nhưng không có nghĩa là bạn có thể “khó quá bỏ qua”.

Các dạng Map IELTS

Dạng đề Map IELTS thường sẽ có 2 loại dạng chính:

Mô tả 1 bản đồ ở hiện tại

Loại này thường có tần số xuất hiện không cao, vì nó chỉ đòi hỏi thí sinh sử dụng thì hiện tại đơn và không có sự so sánh nào cả.

Mô tả 2 bản đồ

Là dạng đề IELTS Writing Task 1 có số lượng từ 2 bản đồ trở lên. Đây là dạng IELTS Writing task 1 map xuất hiện thông thường hơn. Theo đó, bạn sẽ được cung cấp từ 2 Map trở lên để miêu tả cùng một khu vực nhưng khác nhau về thời gian. Nhiệm vụ của người viết trong dạng biểu đồ Map đôi là phải lần lượt làm rõ những sự thay đổi được kể trên biểu đồ.

2 bản đồ trong quá khứ

Dạng 1 bản đồ trong hiện tại và 1 trong tương lai

Người viết cần sử dụng thì hiện tại và thì tương lai. Dạng Map IELTS này thường mô tả sự phát triển trong tương lai của một thị trấn/thành phố.

Dạng 2 bản đồ trong quá khứ và 1 ở hiện tại

Thí sinh phải sử dụng cả thì hiện tại và quá khứ để mô tả bản đồ và sự phát triển của địa điểm đó. Ngoài ra, vì đây là một quá trình nhân tạo nên chúng ta sẽ sử dụng các mẫu câu bị động

Cấu trúc cách viết Map trong IELTS

Để miêu tả 2 bản đồ, người viết nên chia bài viết thành 4 đoạn văn (paragraph):
Đoạn 1: Introduction
Người viết cần paraphrase lại câu ở đề bài bằng các từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc câu.
Đoạn 2: Overview
Mô tả chung về 2 bản đồ và những sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa chúng.
Cấu trúc chung cho câu overview:
Overall, the + [danh từ] + [witness] radical changes with the most noticeable being + [cụm danh từ]
Các cụm danh từ để nêu điểm khác biệt giữa 2 bản đồ thường dùng:
  1. The relocation and expansion of + ABC: sự di dời và mở rộng của + ABC
  2. The replacement of ABC for XYZ: sự thay thế của cái cũ (ABC) cho cái mới (XYZ)
  3. The addition of ABC: sự thêm vào của ABC
  4. The erection of ABC: sự xây dựng thêm ABC
  5. The disappearance of ABC: sự biến mất của ABC
Đoạn 3: Main paragraph 1
Miêu tả những thay đổi đã xảy ra.
Đoạn 4: Main paragraph 2
Miêu tả những thay đổi đã xảy ra.
Người viết có thể nhóm thông tin trong đoạn 3 và 4 với nhau theo thời gian hoặc theo các phân khúc trong bản đồ để tiện nhóm thông tin so sánh ( việc này sẽ tùy thuộc vào đề bài).
Các bạn tham khảo cấu trúc này cùng thử sức viết bài nha. Xem kỹ hơn các cấu trúc với video hướng dẫn tại: https://ielts-fighter.com/tin-tuc/ielts-writing-task-1-dang-map-process_mt1529861948.html
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here