Những mẫu câu không thể bỏ qua khi thuyết trình bằng tiếng Anh

0
1005

Bạn sắp có bài thuyết trình tiếng Anh nhưng chưa biết nói thế nào cho lưu loát và thu hút người nghe? Tham khảo ngay những mẫu câu cần thiết khi thuyết trình bằng tiếng Anh dưới đây.

1. Mẫu câu cho phần Giới thiệu

 • Today I’m going to talk about….: Hôm nay tôi sẽ thuyết trình về…
 • I am here to present to you about…: Tôi sẽ thuyết trình cho các bạn về…
 • The purpose of my presentation is…: Mục đích của bàn thuyết trình của tôi là…
 • As you know, I would like to talk about…: Như các bạn đã biết, tôi sẽ nói về…
Mẫu câu cho phần Giới thiệu

2. Mẫu câu cho phần Giới thiệu các phần

 • My presentation has … parts.: Bài thuyết trình của tôi có … phần.
 • My presentation is divided into … main sections.: Bài thuyết trình của tôi được chia thành … phần chính.
 • First of all…/ Next…/ After that…/ Finally…: Trước hết…/ Tiếp theo…/ Sau đó…/ Cuối cùng…
Mẫu câu cho phần Giới thiệu các phần

3. Mẫu câu cho phần Mở đầu

 • I’ll start with some general information about…: Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…
 • First, I’d like to give you some background information about…: Trước hết, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một vài thông tin cơ bản về…
 • As you may know…: Như các bạn đã biết…
Mẫu câu cho phần Mở đầu

4. Mẫu câu để Kết thúc một phần

 • We have finished looking at…: Chúng ta vừa xem xét xong về…
 • That’s all I have to say about…: Đó là tất cả những gì tôi muốn trình bày về…
 • Well, I’ve told you about…: Tôi vừa trình bày xong về…
Mẫu câu để kết thúc một phần 4

5. Mẫu câu để Chuyển tiếp sang chủ đề khác

 • I’d like to move on to…: Tôi sẽ chuyển sang phần…
 • Let’s turn our attention to …: Hãy chuyển sự chú ý của chúng ta sang phần…
 • Next, we are going to look at…: Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét…
 • This leads me to my next point.: Tôi sẽ chuyển sang phần tiếp theo.
Mẫu câu để Chuyển sang chủ đề khác

6. Mẫu câu để Đưa ra hình minh họa

 • I’d like you to take a look at…: Tôi muốn các bạn cùng theo dõi…
 • This table illustrates the figures…: Bảng này minh họa cho…
 • This picture shows that…: Hình ảnh này cho thấy…
 • This graph gives you a breakdown of…: Biểu đồ này phân tích về…
Mẫu câu để Đưa ra hình minh họa

7. Mẫu câu để Giải thích hình minh họa

 • As you can see…: Như các bạn có thể thấy…
 • From this we can understand that…: Từ đây chúng ta có thể hiểu được rằng…
 • This clearly shows that…: Điều này cho thấy một cách rõ ràng rằng…
 • This is especially interesting because…: Điều này đặc biệt đáng chú ý vì…
Mẫu câu để Giải thích hình minh họa

8. Mẫu câu cho phần Kết thúc

 • That brings us to the end of my presentation.: Bài thuyết trình của tôi đến đây là kết thúc.
 • Thank you for listening.: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
 • Thank you for your attention.: Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.
Mẫu câu cho phần Kết thúc

9. Mẫu câu để Mời người nghe đặt câu hỏi

 • Do you have any questions?: Mọi người có câu hỏi nào không?
 • Are there any questions?: Các bạn có câu hỏi nào không?
 • If there are any questions, I’ll be glad to answer them.: Tôi sẵn lòng trả lời các câu hỏi của các bạn.
 • Thank you for your attention.: Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.
Mẫu câu để Mời người nghe đặt câu hỏi

Trên đây là những mẫu câu giúp bạn gây ấn tượng cho người nghe trong bài thuyết trình bằng tiếng Anh! Chúc bạn có một bài thuyết trình thành công nhé!

XEM THÊM:

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here