QUY TẮC CHIA ĐỘNG TỪ CỰC CHUẨN

0
1022

Chia động từ là chủ đề khiến nhiều bạn học sinh lúng túng khi học tiếng Anh. Việc ghi nhớ quy tắc và chia động từ đúng là rấtt quan trọng trong bài thi IELTS, đặc biệt là IELTS Writing để tránh mất điểm đáng tiếc. Cùng tìm hiểu 11 quy tắc chia động từ chuẩn qua bài viết này nhé!

  1. Quy tắc 1: Nếu các chủ ngữ được nối với nhau bằng and -> động từ chia số nhiều

Ví dụ: Saying and doing are two different things. 

  1. Quy tắc 2: Nếu các chủ ngữ được nối với nhau bằng and nhưng có every, each -> động từ chia số ít

Ví dụ: Each man and woman in my office has their own cup.

  1. Quy tắc 3: Nếu các chủ ngữ được nối với nhau bằng or, nor, either … or, neither … nor, not only … but also -> động từ chia theo chủ ngữ gần động từ nhất

Ví dụ: Either my father or my brothers are coming.

  1. Quy tắc 4: Nếu các danh từ được nối với nhau bằng along with, together with, as well as, no less than, accompanied by -> động từ chia theo chủ ngữ đầu tiên

Ví dụ: In the 18th century, art, along with music and poetry, was seen as something edifying.

  1. Quy tắc 5: Nếu chủ ngữ có one of, each of, every of, either of phía trước -> động từ chia số ít

Ví dụ: Either of the plans is likely to be successful.

  1. Quy tắc 6: Nếu chủ ngữ là những danh từ bộ phận (trousers, pants, jeans, glasses, scissors…) -> động từ chia số nhiều

Ví dụ: Jeans are popular among the young.

  1. Quy tắc 7: the number of + N (số lượng những N) -> động từ chia số ít

Ví dụ: The number of students of this school has shrunk.

  1. Quy tắc 8: a number of + N (một số những N) -> động từ chia số nhiều

Ví dụ: A number of patients were intolerant of the diet.

9. Quy tắc 9: Nếu chủ ngữ là những danh từ chỉ quốc tịch -> động từ chia số nhiều

Ví dụ: Japanese differs greatly from French in pronunciation.

  1. Quy tắc 10: Nếu chủ ngữ là những danh từ có s nhưng mang ý nghĩa số ít -> động từ chia số ít

Ví dụ: news, Physics, Mathematics, diabetes, aerobics,…

  1. Quy tắc 11: Nếu chủ ngữ là những danh từ tập hợp (school, class, group, family,…) 

-> động từ chia số ít khi nhấn mạnh tập thể đó là một đối tượng thống nhất

Ví dụ: The team consists of four Europeans and two Americans.

-> động từ chia số nhiều khi nhấn mạnh tập thể đó gồm nhiều cá nhân

Ví dụ: The team were unable to reach an agreement.

Trên đây là các quy tắc chia động từ bạn cần nắm vững để làm bài chuẩn. Học lý thuyết xong nhớ áp dụng vào bài tập luôn nha!

Các bạn có thể học thêm các bài học ngữ pháp khác dưới đây:

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here