Tổng hợp những cặp từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh

0
906

Trong tiếng Anh có những cặp từ chỉ khác nhau một chữ thôi nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Các bạn chú ý để không gây ra những hiểu lầm không đáng có khi giao tiếp bằng tiếng Anh và tránh mất điểm đáng tiếc trong bài thi IELTS nhé!

 • DESSERT và DESERT

DESSERT

DESERT

Cách phát âm

/dɪˈzɜːt/

/ˈdezət/

Loại từ

danh từ

danh từ

Nghĩa món tráng miệng

sa mạc

 • ANGEL và ANGLE
ANGEL ANGLE

Cách phát âm

/ˈeɪndʒl/

/ˈæŋɡl/

Loại từ

danh từ

danh từ

Nghĩa

thiên thần

góc

 • LATER và LATTER
LATER LATTER

Cách phát âm

/ˈleɪtər/

/ˈlætər/

Loại từ

danh từ

danh từ

Nghĩa

sau đó

cái/người thứ hai

 • HEROIN và HEROINE
HEROIN HEROINE

Cách phát âm

/ˈherəʊɪn/

/ˈherəʊɪn/

Loại từ

danh từ

danh từ

Nghĩa

hêrôin

nữ anh hùng

 • PRINCIPAL và PRINCIPLE
PRINCIPAL PRINCIPLE

Cách phát âm

/ˈprɪnsəpl/

/ˈprɪnsəpl/

Loại từ

danh từ

danh từ

Nghĩa

hiệu trưởng

nguyên tắc, luật lệ

 • LOSE và LOOSE
LOSE LOOSE

Cách phát âm

/ˈsteɪʃənri/

/ˈsteɪʃənri/

Loại từ

động từ

tính từ

Nghĩa

đánh mất

lỏng lẻo

 • BREAK và BRAKE
BREAK BRAKE

Cách phát âm

/breɪk/

/breɪk/

Loại từ

động từ

danh từ

Nghĩa

đánh vỡ

phanh

 • BEAR và BARE
BEAR BARE

Cách phát âm

/beə(r)/

/beə(r)/

Loại từ

động từ

tính từ

Nghĩa

chịu đựng

trần trụi
 • RISE và RAISE
RISE RAISE

Cách phát âm

/raɪz/

/beə(r)/

Loại từ

động từ

tính từ

Nghĩa

chịu đựng

trần trụi
 • BESIDE và BESIDES
BESIDE BESIDES

Cách phát âm

/bɪˈsaɪd/

/bɪˈsaɪdz/

Loại từ

giới từ

giới từ

Nghĩa

bên cạnh

thêm vào đó
 • CLOTHES và CLOTHS
CLOTHES CLOTHS

Cách phát âm

/kləʊðz/

/klɒθs

Loại từ

danh từ

danh từ từ

Nghĩa

quần áo

chất liệu (vải, lụa…)

 

XEM THÊM:

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here