Be trong tiếng Anh là gì? Cách sử dụng ra sao?

0
259
Be trong tiếng Anh

Nhiều khi bạn thắc không hiểu tại sao trong câu lại có “be” trong khi nếu không có nó thì ý nghĩa câu vẫn không thay đổi. Để giải đáp thắc mắc này bạn hãy đọc kỹ bài viết dưới đây nhé!

Động từ to be là gì?

Be trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khái niệm động từ to be là một trợ động từ dùng để liên kết  chủ ngữ của câu với một vị ngữ thường dùng khi giới thiệu, mô tả hoặc đánh giá gì đó. Ta thường sử dụng be ở những câu đơn giản không thuộc một thì nào.

Các dạng biến thể của động từ to be

Động từ to be có biến thể khi được sử dụng trong các thì tiếng Anh như:

  • Dạng cơ bản: be
  • Thì hiện tại đơn: am, is, are
  • Thì quá khứ đơn: was, were
  • Dạng hoàn thành: been
  • Dạng tiếp diễn: being

Động từ to be

Cách sử dụng động từ to be

Động từ To Be được dùng để giới thiệu, mô tả hoặc đánh giá sự vật, sự việc, con người,… Động từ To Be đứng sau chủ ngữ và:

Đứng trước danh từ

Ví dụ: He is a soccer player. (Anh ấy là một cầu thủ bóng đá.)

Đứng trước tính từ

Ví dụ: She is so beautiful. (Cô ấy thật xinh đẹp.)

Đứng trước cụm giới từ (chỉ thời gian/nơi chốn)

Ví dụ: The cup is on the table. (Cái cốc ở trên bàn.)

Đứng trước động từ “V-ing” hoặc động từ “P2”

Ví dụ: He is working. (Anh ấy đang làm việc.)

Bài tập chia động từ to be

Bài 1: Hoàn thành đoạn sau với động từ To Be:

Peter Baker ____ from Manchester, but Paul and John ____ from London. Manchester and London ____ cities in England. Hamburg ____ a city in Germany. Sandra ____ at school today. Jack and Peter ____ her friends. They ____ in the same class. Mr and Mrs Baker ____ on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She ____ a nice girl. Peter says: “My grandfather ____ in hospital. I ____ at home with my grandmother.” What time ____ it? It ____ 8 o’clock. ____ you tired? No, I ____ not.

Đáp án

Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr and Mrs Baker are on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She is a nice girl. Peter says: “My grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother.” What time is it? It is 8 o’clock. Are you tired? No, I am not.

Bài 2: Chia động từ To Be.

1. John (not/be) ____ my brother.

2. He (not/be) ____ my boyfriend.

3. You (be) ____ a doctor.

4. Where (be) ____ we?

5. I (be) ____ tired last night.

6. (Be) ____ the children at school?

7. Why (be) ____ you late?

8. How long (be) ____ the journey?

9. I (not/be) ____ hungry.

10. He (not/be) ____ sleepy.

Đáp án

1. isn’t

2. wasn’t

3. are

4. are

5. was

6. Are

7. were

8. is

9. ‘m not

10. isn’t

Trên đây là kiến thức cơ bản về động từ to be mà bạn cần nắm để học tốt tiếng Anh hơn. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến về bài viết này thì hãy comment xuống phía dưới nhé!

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here