Các bước làm bài IELTS Reading Sentence Completion hiệu quả

0
220

Sentence Completion là dạng bài quen thuộc trong IELTS Reading. Nhiệm vụ của bạn khi gặp dạng bài này là hoàn thành câu không quá 3 từ hay 1 con số được lấy ra từ bài văn để điền các chỗ trống. Vị trí của những chỗ trống có thể là ở đầu, giữa hoặc cuối câu. Các câu trả lời được viết theo thứ tự.

Sentence Completion trong Reading là gì?

Bạn luyện IELTS cần phải đoán và xác định loại từ bị thiếu trong câu ví dụ danh từ, động từ, tính từ, giới từ hay trạng từ… trước khi bạn đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn cần lưu ý rằng chỉ được sử dụng các từ có sẵn trong bài văn, và không được sử dụng vượt quá số từ được cho phép.

Đồng thời, bạn cũng phải đảm bảo rằng những câu trả lời được viết đúng chính tả, không chứa các từ không cần thiết, hoặc lặp lại các từ đã có trong câu.

Cùng xem video nha:

Format đề:

IELTS Reading sentence completion 1

Các bước làm bài sentence completion

Cùng làm 1 bài này thử xem nhé!

NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the text for each answer

1. Some food plants, including …… are already grown indoors.

2. Vertical farms would be located in ……. meaning that there would be less need to
take them long distances to customers.

Bài đọc:

Indoor farming

The concept of indoor farming is not new, since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time. What is new is the urgent need to scale up this technology to accommodate another three billion people. Many believe an entirely new approach to indoor farming is required, employing cutting-edge technologies.

One such proposal is for the ‘Vertical Farm’. The concept is of multi-storey buildings in which food crops are grown in environmentally controlled conditions. Situated in the heart of urban centres, they would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to consumers. Vertical farms would need to be efficient, cheap to construct and safe to operate.

STEP 1: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY (ĐỌC THẬT KỸ YÊU CẦU ĐỀ BÀI)

NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the text

1. Tương tự như dạng bài Short Answer bạn cần đọc kỹ yêu cầu về NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER. Chú ý number = one word

Với dạng câu hỏi này, number được tính là một từ nên nếu có nói là 4 April thì sẽ gồm 1 từ và 1 số = 2 từ.

Ví dụ khác là June 21 thì vẫn là 1 số + 1 từ. Bạn cũng thấy nếu yêu cầu là one word and/or a number thì vẫn được chấp nhận được đáp án.

Hay June 21st, 1945 là 3 words and/or numbers vì “st” không tính. Nếu đề bài yêu cầu với thông tin “one word and/or a number” đáp án sẽ là 21 June.

Kể cả trường hợp mạo từ “a, an, the” đều được tính an apple – 2 từ.

Và những từ có dấu gạch ngang như out-of-date (hết hạn) cũng sẽ tính là 1 từ.

2. …FROM THE TEXT

Đây là cụm từ ý chỉ là thông tin:

–  Chỉ lấy ra từ bài đọc thôiKhi bạn gặp cụm từ này thì bạn phải nhớ

– Không được thay đổi từ vựng đó về form hay paraphrase hay synonyms đều không được chấp nhận.

– Nếu không nhắc về from the text thì sẽ có thể thay thế từ đồng nghĩa, cụm từ nghĩa tương đương vẫn đúng, và chỉ giới hạn số từ được dùng thôi.

STEP 2: UNDERLINE KEYWORDS FROM QUESTIONS (+PREDICT) (GẠCH CHÂN TỪ KHÓA TRONG CÂU HỎI VÀ ĐƯA RA DỰ ĐOÁN)

Keywords (Từ khóa) sẽ có 2 dạng từ khóa: Changeable và Unchangeable.

– Changeable keywords là những từ khóa mà sẽ có thể biến đổi được trong bài. Những từ này thường sẽ bị paraphrase hoặc thể hiện dưới dạng (Cụm) Danh từ, động từ, tính từ…

– Unchangeable keywords là những từ khóa mà sẽ không bị biến đổi. Một số ví dụ từ khóa này như sau: tên riêng, tên khoa học, con số, dữ liệu, ngày tháng…

Ta xét trong bài

1. Some food plants, including …… are already grown indoors.

2. Vertical farms would be located in ……. meaning that there would be less need to take them long distances to customers.

Từ khóa trong câu 1: food plants, already grown indoors. Dự đoán từ cần điền là 1 danh từ vì “plants including (noun)”

Từ khóa trong câu 2: Vertical farms, located, long distances. Dự đoán từ cần điền là 1 danh từ , cụ thể là nơi chốn vì “located in (place)”

STEP 3: LOOK FOR KEYWORDS IN PARAGRAPHS (IN ORDER) (TÌM TỪ KHÓA TRONG BÀI ĐỌC THEO THỨ TỰ)

Từ khóa chúng ta có thể thấy trong bài đọc: indoor farming, not new, hothouse production, in vogue for some time, Vertical Farm, Situated, transportation.

STEP 4: LOCATE THE ANSWER (CHỐT CÂU TRẢ LỜI)

Some food plants, including …… are already grown indoors.

Một số cây thực phẩm, bao gồm ….. đã được trồng trong nhà.

Đoạn văn chứa từ khóa: The concept of indoor farming is not new, since hothouse production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time.

Khái niệm canh tác trong nhà không phải là mới, vì sản xuất cà chua và các sản phẩm khác đã thịnh hành một thời gian.

Từ khóa bị paraphrase:

Already = not new = vogue for some time

Grown indoors = indoor farming = hothouse production

-> từ khóa cần tìm là “tomatoes”

-> Some food plants, including tomatoes are already grown indoors.

2. Vertical farms would be located in ……. meaning that there would be less need to take them long distances to customers.

Canh tác thẳng đứng sẽ được đặt tại …… nghĩa là sẽ có ít nhu cầu đưa chúng đi 1 quãng đường xa mới đến được với khách hàng.

Đoạn văn chứa từ khóa: Situated in the heart of urban centres, they would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to consumers.

Nằm ở trung tâm của các trung tâm đô thị, họ sẽ giảm đáng kể lượng phương tiện vận chuyển cần thiết để mang thức ăn đến cho người tiêu dùng.

Từ khóa bị paraphrase:

Located = situated

Distance = transportation

They = vertical farm

-> từ khóa cần tìm là “urban centres”

-> Vertical farms would be located in urban centres meaning that there would be less need to take them long distances to customers.

STEP 5: CHECK GRAMMAR AND SPELLING (CHECK NGỮ PHÁP VÀ CHÍNH TẢ)

Food plants, including tomatoes are already grown indoors.

Plants là danh từ số nhiều, bao gồm tomatoes chia số nhiều, đằng sau là “are”

-> Chính xác

2. Vertical farms would be located in urban centres meaning that there would be less need to take them long distances to customers.

TIPS hay áp dụng cho bạn:

-> Câu trả lời sẽ xuất hiện theo thứ tự của câu hỏi. Đáp án câu số 1 sẽ có trước câu 2 và đáp án câu 3 sẽ có sau câu 2.

-> Nên nhớ câu trả lời của bạn phải đúng ngữ pháp. Kiểm tra dạng của từ. Đó có phải là động từ, danh từ, tính từ hay trạng từ? Điều này sẽ giúp bạn trả lời đúng câu hỏi.

-> Khi tìm đáp án, hãy đảm bảo rằng bạn chú ý đến các từ đồng nghĩa.

-> Tìm ví trị của câu trả lời trong bài đọc trước khi trả lời câu hỏi.

-> Đọc câu hỏi trước khi đọc bài đọc.

Các bạn cùng tham khảo và luyện tập nhé!

Xem thêm:

5 bước làm bài IELTS Reading Matching endings

Khóa học IELTS Reading online – 10 video

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here