Cách viết IELTS Writing Task 2 như thế nào?

0
152

Writing task 2 chiếm tới 60% tổng sổ điểm writing và khó ‘ăn điểm’ hơn writing task 1 nhiều. Bởi vậy, cần phải hiểu rõ yêu cầu và chuẩn bị thật kỹ trước khi đặt bút viết để có thể hoàn thành bài viết một cách tốt nhất trong thời gian quy định. Hãy cùng tìm hiểu về writing task 2 với IELTS Fighter trong bài viết này. Đừng quên nhận tài liệu Hướng dẫn tự học Writing task 2 ở cuối bài viết nhé!

1. TỔNG QUAN VỀ WRITING TASK 2

a. Giới thiệu về writing task 2

 • Thời gian làm bài: 40 phút
 • Yêu cầu: Viết một bài luận có độ dài ít nhất là 250 từ về những vấn đề quen thuộc mà mọi người trên thế giới quan tâm.

b. Các dạng câu hỏi thường gặp

 • Dạng 1: Argumentative/Opinion/Agree or Disagree: Đề bài yêu cầu đưa ra quan điểm về một ý kiến được nêu ra trong đề bài.

Example: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would be beneficial for both the individual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?

 • Dạng 2: Discussion (Discuss both views): Đề bài sẽ có hai quan điểm về một vấn đề và yêu cầu bạn nêu ý kiến của bản thân về cả hai quan điểm đó.

Example: Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong to cause animals to suffer, while others are in favor of them because of their benefits to humanity. Discuss both views and give your own opinion.

 • Dạng 3: Problem & Solution: Đề bài yêu cầu đưa ra nguyên nhân và hướng giải quyết về một vấn đề nào đó.

Example: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of aging populations.

 • Dạng 4: Advantage and Disadvantage: Đề bài yêu câu nêu ra lợi ích và bất lợi của một vấn đề nào đó.

Example: In order to solve traffic problems, governments should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation. What are the advantages and disadvantages of such a solution?

 • Dạng 5: 2-part Question: Đề bài có hai câu hỏi và yêu cầu bạn trả lời từng câu hỏi kèm với những lý do và ví dụ để chứng minh cho câu trả lời của mình.

Example: Happiness is considered very important in life. Why is it difficult to define? What factors are important in achieving happiness?

c. Tiêu chí chấm điểm

Giống như writing task 1, giám khảo cũng chấm bài viết writing task 2 của bạn dựa trên 4 tiêu chí:

 • Task achievement: khả năng trả lời vấn đề đặt ra ở đề bài
 • Coherence and cohesion: tính gắn kết và liền mạch của các câu và đoạn văn
 • Lexical resource: vốn từ vựng được sử dụng trong bài
 • Grammatical Range & Accuracy: sử dụng chính xác và đa dạng cấu trúc ngữ pháp

2. CÁCH VIẾT WRITING TASK 2

a. Bố cục bài viết

 • Introduction: Mở bài
 • Body: Thân bài (thường gồm 2 đoạn)
 • Conclusion: Kết luận

b. Các bước viết bài chung

Bước 1: Phân tích đề

 • Các bạn nên dành 1-2 phút để phân tích những yếu tố sau của đề bài:
 • Keyword: Từ khóa trong đề bài
 • Micro-keyword: Từ khó nhỏ hơn trong đề bài
 • Instruction word: Từ khoá chỉ yêu cầu, hướng dẫn của đề bài

Bước 2: Lập dàn ý

Tiếp theo, các bạn nên dành 5-10 phút lập dàn ý cho bài viết của mình. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và hạn chế lỗi sai hơn khi làm bài bởi bạn đã có đầy đủ ý chính của bài viết ngay từ đầu nên có thể tập trung hơn vào từ vựng và cấu trúc ngữ pháp.

Bước 3: Viết Introduction

Phần mở đầu của đề bài luôn luôn có hai yếu tố sau:

 • Background Sentence: Giới thiệu chủ đề của bài viết
 • Thesis Statement: Trả lời câu hỏi hoặc đưa thông tin báo hiệu về nội dung của bài viết

Bước 4: Viết thân bài

Thông thường hai đoạn thân bài thường được viết bao gồm những ý sau:

 • Topic sentence: Câu chủ đề
 • Explanation: Giải thích

Bước 5: Viết Conclusion

Kết bài có nhiệm vụ nhắc lại câu trả lời cho câu hỏi của đề bài. Không nên đưa ra các thông tin mà đề bài không yêu cầu như giải pháp, dự báo,…

c. Cách viết từng dạng bài cụ thể

DẠNG 1: ARGUMENTATIVE ESSAY

Ở dạng bài này, các bạn sẽ được yêu cầu đưa ra ý kiến, quan điểm hay lập trường của bản thân về một vấn đề được nêu ra; tất nhiên, các bạn sẽ phải đưa ra các luận điểm và các ý bổ trợ để bảo vệ cho quan điểm đó nữa. Thông thường, sẽ có ba phương án trả lời cho dạng bài này:

 • Đồng ý hoàn toàn (Strongly agree)
 • Không đồng ý hoàn toàn (Strongly disagree)
 • Đồng ý/ Không đồng ý một phần (Partly agree/disagree)

Tùy thuộc vào quan điểm của bạn mà sẽ có các cách triển khai thân bài khác nhau, tuy nhiên có thể triển khai bài viết theo dàn bài chung như sau:

Phần 1: Mở bài

Tương tự như tất cả các dạng bài khác trong phần Writing task 2, các bạn sẽ phải hoàn thành được những bước sau ở phần mở bài:

 • Bước 1: Diễn đạt lại câu nhận định trong đề bài, giới hạn chủ đề của bài viết
 • Bước 2: Nêu ra quan điểm của bản thân (Đồng ý/ Không đồng ý/ Trung lập)

Phần 2: Thân bài

Thân bài thông thường sẽ bao gồm 2 đoạn, tuy nhiên, tùy thuộc vào quan điểm của bạn mà 2 đoạn này sẽ được triển khai theo những cách khác nhau.

 • Đồng ý/Không đồng ý hoàn toàn: Đưa ra các lý do cho quan điểm đồng ý/không đồng ý
 • Trung lập: Đưa ra luận điểm về các mặt của vấn đề

Khi viết các đoạn thân bài, các bạn cần đưa ra luận điểm rõ ràng, đồng thời sử dụng các lập luận và ví dụ để chứng minh cho luận điểm của bản thân.

Phần 3. Kết bài

Ở phần kết bài, bạn cần hoàn thành hai yêu cầu sau:

 • Khẳng định lại quan điểm của bản thân (Đồng ý hoàn toàn/ Không đồng ý hoàn toàn/ Trung lập)
 • Tóm tắt lại các ý chính đã nêu ra trong bài để củng cố quan điểm đó

DẠNG 2: PROBLEMS, CAUSES, AND SOLUTIONS

Với dạng bài này, các bạn sẽ được cung cấp một thông tin, sau đó tùy thuộc vào câu hỏi mà bạn sẽ quyết định hai đoạn thân bài sẽ viết về nguyên nhân của vấn đề.

Phần 1: Mở bài

Tương tự, ở phần mở bài, các bạn cần hoàn thành hai bước sau:

 • Bước 1: Diễn đạt lại thông tin và nhận định được đưa ra trong đề theo cách khác
 • Bước 2: Đưa ra nội dung mà bạn sẽ triển khai trong bài

Phần 2: Thân bài

Ở phần thân bài, chúng ta nên viết 2 đoạn với nội dung lần lượt và nguyên nhân và ảnh hưởng/giải pháp của vấn đề. Đừng quên đưa ra các lý do và lập luận chứng minh cho luận điểm của bản thân.

Phần 3: Kết bài
Với kết bài của dạng bài này, chúng ta cần giải quyết hai vấn đề: Tóm lại ý chính trong 2 đoạn thân bài và nêu dự đoán/ đánh giá về vấn đề

DẠNG 3: DISCUSSION ESSAY

Yêu cầu của dạng bài này là người viết phải viết về cả hai mặt của một vấn đềrồi sau đó đưa ra ý kiến cá nhân.

LƯU Ý: Khi giải quyết những bài viết thuộc dạng đề “discussion”, chúng ta cần luôn nhớ:

 • Mỗi mặt của vấn đề phải được bàn tới với độ dài như nhau, không vì thiên về mặt nào mà viết dài hơn về mặt đó và ngược lại.
 • Không cần thiết phải đưa ra viết một đoạn riêng để đưa ra ý kiến của bản thân mà chỉ cần nói rõ ý kiến đó trong phần mở và kết bài là bản thân đồng ý với kiến nào.

Một bài viết dạngDisscussion Essay cũng được chia làm 3 phần và 4 đoạn như những bài viết Task 2 thông thường khác.

Phần 1 – Mở bài

Câu thứ nhất dùng để giới thiệu về chủ đề chính của bài viết. Với câu thứ hai, chúng ta sẽ nhắc đến cả hai mặt của vấn đề và đưa ra ý kiến của bản thân. Phần này chúng ta nên đưa rõ ra luôn rằng chúng ta đồng ý với ý kiến nào.

Phần 2 – Thân bài

 • Đoạn 1: Bàn về ý kiến mà chúng ta KHÔNG ĐỒNG Ý trước. Bởi nếu viết ý kiến đồng ý trước, chúng ta sẽ dễ bị tập trung quá nhiều vào phần này và viết phần sau sơ sài, khiến bố cục bài viết không cân bằng.
 • Đoạn 2: Đây là đoạn nói về mặt mà chúng ta ĐỒNG Ý. Có thể so sánh những điểm mạnh với ý kiến không đồng ý ở trên để chứng minh cho lập luận của bản thân. Có thể sử dụng cấu trúc sau để so sánh: Nếu đi theo ý kiến 2 thì có A, còn nếu đi theo ý kiến 1 thì không có A (với A là một lợi thế hoặc điểm mạnh chủ chốt)

Phần 3 – Kết bài

Tổng hợp và khẳng định lại rằng bản thân đồng ý với ý kiến nào trong 2 ý kiến đã cho.

DẠNG 4: 2 QUESTIONS ESSAY

“2 Questions” Essay là dạng bài ít gặp trong đề thi IELTS Writing Task 2 nhưng lại là dạng bài khó nhất do chúng ta phải sắp xếp thời gian hợp lý để có thể trả lời được cả hai câu hỏi một cách hoàn chỉnh.

Phần 1 – Mở bài

Câu đầu tiên dùng để giới thiệu về chủ đề được đưa ra trong bài. Câu thứ hai cần đưa ra câu trả lời khái quát nhất cho hai câu hỏi được đưa ra trong bài và liên kết chúng với nhau thành một câu có nghĩa. Việc liên kết hai câu trả lời cho hai câu hỏi thành một câu chính sẽ thể hiện khả năng tư duy, sử dụng từ ngữ và ngữ pháp của người viết. Tuy vậy, nếu không thể liên kết hai câu trả lời với nhau được, chúng ta vẫn có thể viết thành hai câu đơn nhưng điểm sẽ không được cao bằng.

Phần 2 – Thân bài

Mỗi đoạn sẽ là câu trả lời cho từng câu hỏi. Mở đầu đoạn chúng ta nên nêu luôn câu trả lời khái quát cho từng câu hỏi. Các câu còn lại của đoạn sẽ là những ý cụ thể hơn, kèm theo ví dụ và liên hệ thực tế để tăng tính thuyết phục cho câu trả lời.

Phần 3 – Kết bài

Nhắc lại và tóm gọn lại câu trả lời của hai câu hỏi trong bài một cách khéo léo để tránh trùng lặp với phần mở bài.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về cách viết các dạng bài writing task 2. Đừng quên luyện tập để cải thiện khả năng làm bài writing task 2 một cách nhanh chóng nha! 

Nhận tài liệu hướng dẫn viết writing chi tiết TẠI ĐÂY

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here