Phép thay thế giúp nâng band IELTS Writing

0
311
Nâng band Writing với phép thay thế cực dễ dưới đây, các bạn tham khảo cùng mình nhé. Mỗi phép thay thế có ví dụ khác nhau, các bạn thử đặt câu nhiều hơn để áp dụng nhuần nhuyễn nhé.
1. Here, There: Thay cho trạng ngữ chỉ địa điểm.
The adult fish travel back upstream to spawning areas of rivers. Here they reproduce and lay their eggs, and the life cycle begins anew.
Cá trưởng thành di chuyển ngược dòng đến các khu vực của sông để sinh sản. Tại đây chúng sinh sản và đẻ trứng, và vòng đời bắt đầu lặp lại.
->  Here thay cho areas of rivers.
2. Then, At that time: Thay cho trạng ngữ chỉ thời gian.
It is clear that the main change for 2024 involves the addition of a new school building. The school will then be able to accommodate a considerably larger number of students.
Rõ ràng thì cái thay đổi chính của năm 2024 liên quan đến việc có thêm một trường học mới. Trường sau đó sẽ có thể chứa một số lượng học sinh lớn hơn đáng kể.
->  Then ở đây thay cho năm 2024.
3. One, Ones and The same: Thay cho danh từ
Looking into the future, a sudden increase in the percentage of elders is predicted for Japan, and the same is true for that of the USA and the UK.
Ở tương lai, tỷ lệ người già tăng đột biến được dự đoán ở Nhật Bản, và điều tương tự cũng đúng với số liệu của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.
->  the same thay cho a sudden increase
4. “Do” kết hợp với “so” và “the same”
While 25% of Sweden’s dangerous waste is recycled, the UK does the same for 55% of its harmful waste.
Trong khi 25% chất thải nguy hiểm của Thụy Điển được tái chế thì Vương quốc Anh cũng làm như vậy với 55% chất thải nguy hại của mình.
-> Does the same này thay cho recycle.
Và đó là cách để nâng band IELTS Writing với phép thay thế cực dễ, các bạn cùng tham khảo nhé. Đặc biệt xem thêm Paraphrase in IELTS và những lưu ý quan trọng
Cùng luyện tập nhé.
Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here