Cách làm IELTS Reading dạng Matching Headings

0
176

 Cùng làm thử 1 bài Matching Headings sau nhé:

List of Headings:

i. The residences of the rulers

vi. Historical foundations

viii. The area of Oyo’s palace

BƯỚC 1: UNDERLINE KEYWORDS AND CIRCLE UNCHANGEABLE KEYWORDS FROM HEADINGS (Gạch chân từ khóa và khoanh tròn những từ khóa khó bị biến đổi từ Headings)

Keywords (Từ khóa) sẽ có 2 dạng từ khóa: Changeable keywords và Unchangeable Keywords.

– Changeable keywords là những từ khóa có thể biến đổi được trong bài. Là những Từ có khả năng bị paraphrase hoặc (Cụm) Danh từ, động từ, tính từ…

– Unchangeable keywords là những từ khóa không bị biến đổi, ví dụ như: tên riêng, tên khoa học, con số, dữ liệu, ngày tháng…

Vậy, những từ khóa cần gạch chân là

1. residences, rulers

2. Historical, foundations

và khoanh tròn từ khóa tên riêng là Oyo

BƯỚC 2: SKIMMING – LOOK FOR THE  KEYWORDS (Đọc lướt và tìm từ khóa)

Ở đây các bạn cần đọc bài đọc. Và để tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều và làm bài hiệu quả hơn, bạn có thể đọc 2 câu đầu và 1 câu cuối mỗi đoạn văn để tìm từ khóa và nắm ý chính.

Để tìm Headings, giờ các bạn cần phải đọc kỹ hơn và hiểu nội dung đoạn B.

BƯỚC 3: READ THE WHOLE PARAGRAPH TO GET THE GENERAL MEANING.

Cùng đọc nhé:

1. In the 19th century most towns were heavily fortified and the foundations of these walls are sometimes visible. Collecting tolls to enter and exit through the walls was a major source of revenue for the old town rulers, as were market fees. The markets were generally located centrally and in small towns, while in large towns there were permanent stands made of corrugated iron or concrete. The market was usually next to the local ruler’s palace.

Sau khi đọc lướt, có một số từ khóa cần lưu ý là: 19th century và foundations.

Vậy chúng ta khoanh vùng được 2 Headings có thể match cho đoạn B này là i. residences, rulers và vi. Historical, foundations, loại đi đáp án Oyo vì không thấy tên riêng trong đoạn B.

BƯỚC 4: DEMTERMINE THE ANSWER (CHỐT ĐÁP ÁN)

Trong câu hỏi đầu tiên, từ “foundations” nằm trong câu chủ đề. Tiêu đề cũng đề cập đến ‘historical’, vì vậy, tham chiếu đến ‘19th century’ trong câu chủ đề cho chúng ta biết đoạn văn nói về lịch sử. Đọc lướt qua đoạn văn nhanh chóng xác nhận điều này. Vậy đáp án là vi. Historical foundations.

TIPS:

– Câu đầu tiên/câu cuối cùng chưa chắc là câu topic sentence.

– Đọc headings trước, đọc đoạn văn sau. Cố gắng đọc headings 1 lần và ghi nhớ nghĩa của tất cả headings để khi vừa đọc đoạn văn, vừa suy nghĩ xem headings nào thích hợp, không bị mất thời gian lật qua lật lại đọc lại headings 1 lần nữa.

– Làm dạng Matching Headings sau cùng vì nó mang tính tổng quát. Khi làm tất cả các câu hỏi khác là bạn đã có cơ hội đọc lướt cả bài đọc, nắm được sơ sơ ý của bài.

 

Trên đây là hướng dẫn các bước làm bài IELTS Reading Matching headings, các bạn cùng tham khảo và học tập nhé.

Xem thêm bài viết chính: https://ielts-fighter.com/tin-tuc/ielts-reading-matching-headings_mt1581595567.html

Bên cạnh đó, đừng quên tham gia group học IELTS 8.0 cùng đội ngũ giáo viên tận tình mỗi ngày nhé!

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here