Cấu trúc đề thi IELTS 2020 thay đổi như thế nào?

0
1140

Theo quy định mới nhất, cấu trúc đề thi IELTS có sự thay đổi nhẹ. Bạn đã update chưa? Sau đây ad sẽ chia sẻ thêm về cấu trúc cho các bạn.

Chi tiết: Cấu trúc đề thi IELTS có 4 phần thi: Listening, Reading, Speaking, Writing. Các kỹ năng bao gồm những phần câu hỏi khác nhau, kiểm tra năng lực của thí sinh theo Nghe – Đọc – Nói – Viết.

Cấu trúc đề thi IELTS 2020 cụ thể:

Nghe – IELTS Listening Test: 30 phút
Đọc – IELTS Reading Test: 60 phút
Viết – IELTS Writing Test: 60 phút
Nói – IELTS Speaking Test: 11-15 phút.
Bạn sẽ thi từng kỹ năng Listening, Reading, Writing trong cùng một ngày.

Riêng Speaking bạn có thể nhận được lịch thi trước hoặc sau hoặc có thể cùng ngày với 3 kỹ năng kia.

Bài thi IELTS bao gồm thi IELTS Academic – Học thuật và IELTS General – Tổng quát phục vụ các mục tiêu sử dụng khác nhau.

Bạn có thể xem chi tiết hơn nếu chưa rõ sự khác nhau giữa hai hình thức thi này: IELTS Academic – IELTS General khác nhau thế nào?

Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết về IELTS là gì, cấu trúc đề thi qua video sau:

Cấu trúc đề thi theo 4 kỹ năng:

Listening: Thi trong 30 phút với 4 phần, trong đó bạn sẽ phải nghe từ cuộc hội thoại, độc thoại đến đàm thoại và hoàn thành 40 câu trả lời. Thi trên giấy bạn có 10 phút check đáp án và thi trên máy thì có 2-3 phút.

Reading: Thi trong 60 phút với 3 đoạn văn (Passage) và các dạng câu hỏi khác nhau yêu cầu người thi tìm kiếm thông tin và đáp án đúng. Ở bài thi Academic, bài đọc thường hướng về học thuật và dài hơn so với bài thi Generam về các vấn đề đời thường, công việc.

Writing: Bài thi viết gồm 2 phần (Task 1-2). Thời gian thi 60 phút, Task 1 yêu cầu miêu tả bản đồ, quy trình…còn Task 2 là bài tự luận nêu quan điểm, ý tưởng, nhận xét.

Speaking: Bài thi đối đáp với giám khảo, gồm 3 phần (Part 1-2-3), câu hỏi khó dần theo từng Part. Thời gian thi khoảng 11-15 phút với các câu hỏi theo những chủ đề khác nhau.

Thay đổi cấu trúc bài thi IELTS 2020 là thay đổi phần Listening với các điểm sau:

  • Đổi cách gọi Section cũ thành Part. Bây giờ ta có Part 1-4 ở Listening.Trong phần mở đầu bài thi ở Section 1 (giờ là Part 1), thí sinh sẽ không được nghe ví dụ thực hiện bài làm như trước nữa.
  • Trong mỗi bài, hướng dẫn cho thí sinh sẽ không đề cập cụ thể số trang trên đề nữa (Ví dụ như mở trang 2 trong đề và nhìn vào hình vẽ ABC nào đó chẳng hạn)

Ngoài ra thì nội dung bài thi Listening vẫn sẽ giữ nguyên.

Như vậy, có sự thay đổi nhẹ về cách gọi và quá trình làm bài các bạn khi đi thi chú ý nhé. Nên thi thử trước cùng IDP hoặc BC để biết trước về bài thi và trải nghiệm nhé.

Xem: Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi IELTS tại Việt Nam

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here