Thì hiện tại đơn, công thức, ví dụ chi tiết

0
142

Hôm nay cùng ad tìm hiểu thêm về thì hiện tại đơn với chi tiết cách dùng, ví dụ nha. Đây là thì quan trọng trong tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng nên hãy chú ý nhé.

Công thức thì hiện tại đơn

Công thức dùng cho thì hiện tại đơn có chia theo động từ thường và động từ tobe. (Xem chi tiết bài học về động từ ).

Trong đó, đối với động từ tobe:
(+) S+ is/am/are + N/adj
(-) S + is/am/are + not + N/adj
(?) is/am/are + S + N/adj
Trong đó: am đi với ngôi I, is đi với he, she, it còn are đi với you, they, we.
Ví dụ: I am a student or she is a teacher.

Đối với động từ thường:
(+) S+ V(s/es)
(-) S + do/does + not + V
(?) Do/does + S + V
Do/does là trợ động từ. Do đi cùng I, we, they, you còn does đi cùng he, she , it
Ví dụ: I run my way
She doesn’t go.

Cách dùng – ví dụ

  • Thì hiện tại đơn được dùng để chỉ hành động, sự việc, sự kiện lặp lại thường xuyên ở hiện tại.
    Ví dụ: I offten get up at 6 a.m
  • Diễn tả một sự thật ví dụ như The Earth turn around the Sun
  • Diễn tả khả năng của ai đó ví dụ như She plays football very well.

Cách dùng thì hiện tại đơn trong IELTS

Trong IELTS, thì hiện tại đơn được sử dụng nhiều với các chức năng như diễn tả, tổng kết, mô tả sự thật, khả năng…

Đặc biệt sử dụng cho Speaking và Writing. Ví dụ đơn giản như bài thi Part 1, khi giới thiệu bản thân thì bạn có thể nói I am a student…

Hoặc Part 3:
I think students should go to universities rather than vocational training courses. (Tôi nghĩ rằng sinh viên nên học đại học hơn là học nghề) (Mở đầu – Speaking part 3)

Bên cạnh đó, bạn có thể thay thế cách nói thì hiện tại đơn thông thường với một số cụm từ, thành ngữ như:

(to) have one’s moments = sometimes
Ví dụ: I am not usually lazy, but I have my moments.

(every) now and then/again = sometimes
Ví dụ: I have to cut down on my sugar intake, but every now and then I indulge myself with some quality dark chocolate.

like clockwork = always
Ví dụ: My father walks the dog every morning like clockwork.

Trên đây là những nét riêng về thì hiện tại đơn, các bạn cùng học tập nhé.

Chi tiết bài viết đầy đủ bài tập hơn:
https://ielts-fighter.com/tin-tuc/HIEN-TAI-DON-Present-Simple-Cong-thuc-dau-hieu-bai-tap-co-dap-an-chi-tiet_mt1544142373.html

Nhớ nắm vững bài học thì hiện tại đơn nha.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here