Cấu trúc IF (Câu điều kiện) và cách dùng cụ thể

0
561

Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về các cấu trúc IF (Câu điều kiện) theo mỗi loại nhé.

CÁCH DÙNG

“if” có nghĩa là “nếu”. Câu điều kiện được sử dụng để diễn đạt hay giải thích về một sự việc có thể xảy ra khi điều kiện nói đến xảy ra. Một câu điều kiện gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề chính (mệnh đề kết quả) và Mệnh đề if (mệnh đề điều kiện). 2 mệnh đề này có thể đổi vị trí cho nhau trong câu.

CẤU TRÚC

1. Câu điều kiện loại 0

Cấu trúc này được dùng để diễn tả sự thật hiển nhiên hoặc để đưa ra những lời đề nghị, chỉ dẫn.
If + S + V(s,es), S + V(s, es)/ Imperative clause

Eg:
Plants die if they don’t get enough water. (Thực vật sẽ chết nếu không được cung cấp đủ nước.)
If the cap fits, wear it. (Nếu cái mũ mà vừa thì cứ đội đi.)
Ask me again if you don’t understand the question. (Cứ hỏi lại tôi nếu bạn không hiểu câu hỏi.)

2. Câu điều kiện loại 1

Cấu trúc này được dùng để diễn tả một sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
If + S + V(s,es), S + will/model V + V

Eg:
If it rains tomorrow, I will have to cancel the picnic. (Nếu ngày mai trời mưa, tôi sẽ phải hủy chuyến dã ngoại.)
You will miss the train if you don’t hurry up. (Bạn sẽ bị lỡ chuyến tàu nếu bạn không nhanh lên đấy.)
I can pick you up this weekend if you want. (Tôi có thể đón bạn vào cuối tuần này nếu bạn muốn.)

3. Câu điều kiện loại 2

Cấu trúc này được dùng để giả định những tình huống, sự việc không có thật, không thể xảy ra trong hiện tại. Với cấu trúc này, động từ “to be” ở mệnh đề if luôn được chia là “were”.
If + S + V-ed, S + would/could + V

Eg:
If I were you, I would not attend that party. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không tham dự bữa tiệc đó.)
She could work in Japan if she spoke Japanese. (Cô ấy có thể làm việc ở Nhật nếu cô ấy nói được tiếng Nhật.)
I would travel around the world if I had a lot of money. (Tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nếu tôi có nhiều tiền.)

4. Câu điều kiện loại 3

Cấu trúc này được dùng để giả định về kết quả của những tình huống, sự việc không xảy ra trong quá khứ. Chúng ta thường dùng câu điều kiện loại 3 để diễn tả sự tiếc nuối hoặc trách móc ai đó.
If + S + had + Vpp, S + would/could + have + Vpp

Eg:
If I had known our cousins were coming, I would have prepared more pasta. (Nếu tôi biết anh em họ của chúng tôi sẽ đến, tôi đã chuẩn bị nhiều mì ống hơn.)
I could have finished my exam yesterday if I had studied harder. (Tôi có thể đã hoàn thành bài thi ngày hôm qua nếu tôi chăm chỉ học hơn.)
If I had left earlier, I would have been to the meeting on time. (Nếu tôi đi sớm hơn, tôi đã có thể đến cuộc họp đúng giờ.)

5. Câu điều kiện hỗn hợp

Cấu trúc này được dùng để giả định về kết quả của tình huống, sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta thường dùng câu điều kiện hỗn hợp để diễn tả những kết quả trái ngược hoàn toàn với sự thật ở hiện tại.
If + S + had + Vpp, S + would/could + V

Eg:
If he had studied French at high school, he could live in Paris now. (Nếu anh ấy đã học tiếng Pháp ở trường trung học, bây giờ anh ấy có thể sống ở Paris.)
You wouldn’t be so tired today if you had gone to bed early yesterday. (Bạn sẽ không mệt mỏi như vậy hôm nay nếu bạn đi ngủ sớm vào ngày hôm qua.)
If I had saved money, I would have a car by now. (Nếu tôi tiết kiệm tiền, bây giờ tôi đã có một chiếc xe hơi.)

Các bạn đừng nếu mệnh đề if đứng trước mệnh đề chính thì chúng mình cần dùng dấu phẩy ngăn cách 2 mệnh đề, còn nếu mệnh đề chính đứng trước mệnh đề if thì chúng mình không cần dùng dấu phẩy nhé!

Xem thêm: Câu điều kiện – Bài tập có đáp án

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here