Mệnh đề If – Câu điều kiện và những điều cần biết

0
395

Chắc hẳn các bạn khi học tiếng Anh đều đã một lần nghe đến câu điều kiện hay mệnh đề If, hôm nay trong bài viết này, mình sẽ làm rõ tất tần tật các loại câu điều kiện cũng như hướng dẫn các bạn sử dụng chúng trong hoàn cảnh phù hợp nhé.

Câu điều kiện loại 0

Các bạn sẽ dùng loại 0 khi nói về một thói quen, một sự thật đương nhiên xảy ra một cách tự nhiên.

Ex: If you leave an ice cube under the noon’s sunlight, It melts down.
Ex If you have any problem, please call me.

Công thức của mệnh đề này vô cùng đơn giản:
IF + S + V, S + V (CẢ 2 VẾ LÀ HIỆN TẠI ĐƠN)

Câu điều kiện loại 1

Các bạn dùng câu If loại 1 khi chúng ta nói về một điều kiện có thế xảy ra ở hiện tại

Ex: If you go across the street, you will see me.
Ex: If you don’t want your mom to be angry, You have to do the laundry now.

Công thức mệnh đề If 1:

IF S + V, S + WILL/CAN/HAVE TO,…. + V

Câu điều kiện loại 2

Chúng ta sẽ áp dụng câu điều kiện loại 2 khi muốn nói về một điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai

Ex: If I had a billion USD, I would buy a BMW

Công thức mệnh đề if 2:

IF S + V2/VED, S + WOULD/COULD/SHOULD + V

Câu điều kiện loại 3

Mệnh đề If loại 3 sẽ được dùng để nói về một việc không thể xảy ra trong quá khứ, ước muốn trong quá khứ và không có thật.

Ex: If I had gone out yesterday, I would have met him at the mailbox.

Công thức mệnh đề if 3:
IF S + HAD + VED/ V3, S + WOULD/COULD/SHOULD + HAVE + V3/VED

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Câu điều kiện hỗn hợp là sự kết hợp của If loại 2 và loại 3. Câu hỗn hợp loại 1 này diễn tả một điều không có thật trong quá khứ dẫn đến 1 việc không có thật trong hiện tại

Ex: If I had collected enough wood last night, We wouldn’t be freezing now (Nếu tối qua tôi đi nhạt đủ củi, thì bây giờ chúng ta đã không bị lạnh cóng)
Ex: If I had studied hard this semester, I would easily do the exam now (Nếu tôi học chăm chỉ cả học kì qua, thì bây giờ tôi đã có thể làm bài kiểm tra này một cách dễ dàng rồi)

Công thức cho mệnh đề if mix 1

IF S + HAD + V3/VED, S + WOULD/COULD/SHOULD + V (ĐẦU LOẠI 3, ĐUÔI LOẠI 2)

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Ngược với loại 1, loại 2 nói về một sự thật không tồn tại trong hiện tại dẫn đến 1 sự thật không tồn tại trong quá khứ.
Ex: If I were you, I would have broken up with him for years (Nếu tôi là bạn, tôi đã đá anh ta từ nhiều năm rồi)
Ex: If I didn’t love you, I wouldn’t have popped the question to you (Nếu anh không yêu em, anh đã không cầu hôn em rồi)

Công thức cho mệnh đề If mix loại 2:
IF S + V2/VED, S + WOULD/COULD/SHOULD + HAVE + V3/VED (ĐẦU LOẠI 2 ĐUÔI LOẠI 3)

Đảo ngữ của câu điều kiện

Đảo ngữ là hình thức đảo vị trí của chủ ngữ và động từ nhằm nhấn mạnh một ý nào đó trong câu. Đảo ngữ trong câu điều kiện được áp dụng với cả 3 loại chính đó là:

– CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1: SHOULD + S + V, S + WILL/MAY/CAN + V
Ex: Should you have any question, You will be allowed to ask at the end.

– CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2: WERE + S + TO V, S+ WOULD + V
Ex: Were I a bird, I would fly
Ex; Were I to know how to dance, I would kill the dance competition.

– CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3: HAD + S + V3/VED, S + WOULD HAVE V3/VED
Ex: Had you trained harder, you would have won the game.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here